Pozvánka na valnou hromadu

80. let fotbalu v Bezměrově

1943 – 2023

Pozvánka

Fc Ajax Bezměrov z.s. Vás zve na slavnostní valnou hromadu, která se uskuteční v pátek 7. dubna 2023 v Kulturním domě Bezměrov od 17.00 hod.

Srdečně zve jménem výboru Fuks Roman, předseda.

Program členské schůze na www.ajaxbezmerov.cz

Program valné hromady FC Ajax Bezměrov z. s.:

 

  1. Zahájení, prezentace
  2. Schválení programu valné hromady
  3. Zpráva o činnosti spolku za rok 2022
  4. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2022
  5. Schválení rozpočtu na rok 2023
  6. Diskuze
  7. Usnesení
  8. Závěr