Členské příspěvky

FC AJAX BEZMĚROV je zapsaný spolek se zaměřením na sport a to zejména fotbal.

Jako spolek vybírá od svých členů roční příspěvky. Ty jsou splatné každý rok do 20. února.

Mládež, ženy a důchodci platí 200Kč, muži 500 Kč ročně.

Příspěvky se zasílají na účet FC AJAX Bezměrov z.s. –

2800163691/2010

Variabilní symbol rok narození členky či člena.

Zpráva pro příjemce : (jméno člena) příspěvky

 

 

Oficiální stránky FC AJAX Bezměrov