Členské příspěvky

FC AJAX BEZMĚROV je zapsaný spolek se zaměřením na sport a to zejména fotbal.

Jako spolek vybírá od svých členů roční příspěvky. Ty jsou splatné každý rok do 20. února.

Platba členského příspěvku od roku 2023

základní členský příspěvek – 1000 Kč/rok

redukovaný členský příspěvek:

děti do 18 let a studenti do 26 let (potvrzení o studiu) – 500 Kč/rok

sleva pro sourozence: 1 sourozenec 500,- Kč, druhý 250 ,- a další 200,- Kč

ostatní členové klubu (důchodci, trenéři, technické zabezpečení, dobrovolní členové) – 200 Kč/rok

Splatnost příspěvků do konce února 2023. Do zprávy pro příjemce napište jméno člena(ů) za koho je příspěvek hrazen.

Příspěvky se zasílají na účet FC AJAX Bezměrov z.s. –

2800163691/2010

Variabilní symbol rok narození členky či člena.

Zpráva pro příjemce : (jméno člena) příspěvky, jméno člena

 

Pokud chcete vystavit potvrzení o platbě příspěvků kontaktujte hospodářku Lenku Baštincovou  lenkabasta@gmail.com

 

 

Oficiální stránky FC AJAX Bezměrov